Omaharjoittelun ohjaus

Paraskaan hoito ei yksin takaa terveyttä koko iäksi. Tarvitaan myös omaa harjoittelua. Heikentyneitä ja huonosti toimineita kudoksia pitää vahvistaa, sitten kun ne on saatu toimimaan. Samoin rajoittunutta elastisuutta pitää ylläpitää, kun se on saatu siihen valmiudet. Myös kehon heikentynyttä hallintaa pitää harjoittaa. Sitten, kun toimintahäiriö on poistettu.

Jos toiminta on häiriintynyt, treeni yksin ei ongelmaa korjaa. Häiriö on usein faskiakudoksessa, ja aistimus asennosta liikkeestä on muuttunut. Tällöin lihasten aktivaatio myös muuttuu epänormaaliksi. Hallinta ja voima on huono. Häiriö pitää ensin hoitaa. Sitten harjoittelu auttaa. Näihin asioihin tarvitaan osaamista. Sitä varten me ammattilaiset olemme koulumme käyneet ja käymme jatkuvasti. Tiede näissäkin asioissa menee eteenpäin ja tuo edistystä tänne ruohonjuuritasollekin. Kun treeni kohdistuu oikein ja oikein toimiviin kudoksiin, saadaan haluttu vaikutus.

Näihin kaikkiin tarvitaan tietoa. Sitä varten me ammattilaiset olemme koulumme käyneet. Ammattilaisen ohjauksessa treeni kohdistuu oikein ja saadaan haluttu vaikutus.